Ajánló (Hoffmann Rózsa)

“A sport elsősorban
szellemi fogalom.
Egy sportcsapat
a társadalomnak
kicsinyített képe,
a mérkőzés az életért
való nemes küzdelem szimbóluma.” – írta
egykoron Szent-Györgyi
Albert orvosi és élettani
Nobel-díjjal kitüntetett
orvos, biokémikus.

A Nagy János által, Kozmann György és Dr. Molnár Tamás közreműködésével írt Hogyan válasszak sportágat? című szakkönyv legfőbb célja, hogy a gyerekektől egészen a felnőtt  korosztályig mindenkit megismer-
tessen a sport világával és a testedzés jelentőségével, valamint hogy hangsúlyozza a sportra és az egészséges életmódra nevelés fontosságát. A mindennapos mozgásra való nevelésnek az egyik legjelentősebb oktatásügyi straté-
giai pontnak kell lennie mindenkor a jövő generációinak kinevelésé-
ben, mert, ahogy Széchenyi  István is a teljes embert tartva szem előtt gondolta, „bizonyosan testére és így egész személyére nézve tökéletesb ember az, ki több gimnasztikai ügyességgel bír”. Nemzetünk „legnagyobbika” tudta, hogy a testnevelés során végzett játék és sporttevékenység, valamint a testedzés lehetőségei-
nek, eljárásainak a kihasználásával úgy fejlődnek a fiatalok, hogy fegyelmet, rendet, szabályokat tanulnak meg, edzik az akaratukat, ami által eredményesebb munkavégzésre lesznek képesek, és sikeresebb életkilátásoknak nézhetnek elébe. A mindennapi élet természetes részét képező testmozgás által rendelkezni fognak az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető ismeretekkel és felkészültséggel, és mert  a sport – Szent-Györgyi Albert szavaival is megerősítve – „nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze”, így az méltán hozzájárulhat az erkölcsös embert jellemző tulajdonságok és jellemvonások kialakításához is. A személyiségfejlődésre vonatkozó erkölcsnevelő hatása mellett is fontos, hogy a

gyerekeket ne a véletlen sodorja a sportpályákra, hanem a gyermek választását egy saját, valamint a környezetével egyetértő felelős, tudatos döntés kísérje. A könyv méltán  teremti meg annak esélyét, hogy a sportolni vágyó számára legmegfelelőbb sportágat választ-
hassa, majd művelése során megtanulja a küzdeni tudás értékeit, megismerje a mindennapi életet is kísérő sikereket, csalódásokat. Elősegíti továbbá, hogy egy gyermek adottságaihoz illő sportágat űzhessen, így a sportpalánta kevésbé fogja magát csapat-  vagy vetélytársai között vesztesnek érezni, könnyebben elfogadja, ha éppen cserepadra kell ülnie, és a kudarc miatt nem hagyja el örökre a pástot, a tatamit vagy éppen a medencét. Ugyanakkor hozzájárul ahhoz is, hogy az edzések és sportversenyek során a fiatalok kibontakoztathassák a bennük rejlő sporttehetséget, megteremtve ezzel a  világversenyeken sikereket elérő sportágaink utánpótlásbázisát is. Ezen hiánypótló mű külsőségeiben és tartalmában is a teljességre törekszik. Színes, impozáns sportképekkel gazdagon illusztrált, számos olimpiai és nem olimpiai, extrém és az ismeretlenség határát súroló új sportág között szemezgethet az olvasó. Ajánlom meleg szívvel a könyvet  elsősorban a sportoló és sportolni vágyó gyermekeknek, szüleiknek és a sportot oktató pedagógusoknak. De ajánlom az összes sportot szerető embernek, különösen minden  önkormányzatnak, iskolafenntartónak, sportszövet-
ségnek és egyesületnek, hogy hasznukra válhasson az egészséges életmódra nevelés fontosságának hirdetésében, megvalósításában.

Ajánló (Hoffmann Rózsa)
Ajánló

Dr. Hoffmann Rózsa

Nemzeti Erőforrás

Minisztérium

oktatásért felelős

államtitkár