Ajánló (Dr. Gémesi György)

Tisztelt Hölgyeim!

Tisztelt Uraim!

Tisztelt Olvasók!

Nagy örömmel ajánlom ezt a kötetet az olvasóknak, mert valóban hiánypótló munkáról van szó. A szülőknek napi problémát jelent gyermekeik energiáinak értelmes, igényes  tevékenységgel történő lekötése. A sport értékrendszere képes stabilitást létrehozni rohanó, időnként kaotikusnak tűnő világunkban. A gyermekeknek szükségük van biztos  pontokra, amihez képest meghatározhatják, felépíthetik, kibontakoztathatják személyisé-
güket. A sport biztos támasz. A szülők a külső negatív hatások közepette segítségre  szorulnak, gyermekeik etikai, közösségi megerősítéseket kaphatnak a sporttól, sportszakemberektől. A legjobb választás azonban nem könnyű, hiszen a rendszerváltást követően – sajnálatos módon – a szülők nem kaptak elegendő kapaszkodót a választás megkönnyítésére. Sokszor nem a legközelebb lévő, legkönnyebben megszervezhető sporttevékenység a  legalkalmasabb. A szülők komoly anyagi, szervezési áldozatokat hoznak gyermekeik fejlődésért, és sajnos nem mindig kapják azt, amit elvárnának. A szülők úgy gondolkodnak, ha messzebbre kell elvinni vagy távolabbra engedik edzésre járni gyermeküket, annak feltétlenül meg kell térülni a családi időgazdálkodásban, családi ár-
érték számításokban. A  sportok egy része luxuscikké vált, családok keresik a számukra anyagilag is legelfogadhatóbb sporttevékeny-
séget. A szülők és gyermekek „tetszésindexe” sokszor eltér egymástól;  ilyen ütközéses esetekben milyen új irányokat, lehetőségeket kereshet egy szülő, mit ajánlhat gyermekének? Sokszor csupán információhiány miatt marad a „közeli”,

még megvalósítható megoldás, ami gyakran nem vezet sikerélményhez, nem erősíti meg úgy a fiatalokat, hogy egy életen át szokásukká váljon a rendszeres sporttevékeny-
ség. A  tanácstalanság időszaka úgy tűnik oszladozni látszik, hiszen Nagy János Hogyan válasszak sportágat? című munkája kiváló orientációt, pontos ismereteket nyújt. Tökéletes képanyaga átélhetővé, élményszerűvé teszi a sportágak jellegzetességeit, értékeit. A kötetben tökéletes útmutatásokat kapunk arra vonatkozólag is, hogy potenciális képességeinknek megfelelően miként jussunk el a testi-lelki alkatunkhoz leginkább illő sportághoz, hiszen a ténylegesen „megtalált” sportág okozza a legtöbb örömet. A sport egy rendkívül erős hagyomány is egyúttal: hagyomány a viselkedés-
ben, szokásokban, értékekben. Erről a hagyományról kapunk áttekinthető képet a sportágak történetének  bemutatásában. A sportági gyökerek még közelebb viszik az olvasót egy sportág megismeréséhez, elvezethetnek érdeklődésének felébredéséhez. A Nemzeti Sportszövetség, mint közel száz sportág képviselője (olimpiai és nem olimpiai sportágaknak egyaránt), csak üdvözölhet egy ilyen úttörő, kiváló munkát, hiszen szervezetünk egyik szívesen vállalt feladata – a sportágak népszerűsí-
tése, a szülők és sportolni vágyók pontos tájékoztatása – harmonizál e kötet filozófiájával. Remélem, hogy a könyv ismeretanyagával, szellemi  impulzusaival minél több ember  sporttevékenységét indítja el, és segítségével újra a sport lesz hazánk egyik meghatározó életminőség-javító eleme.

Ajánló (Dr. Gémesi György)
Ajánló

Dr. Gémesi György

Nemzeti

Sportszövetség

elnöke